بی مایند

ساخت وبلاگ
چکیده : بی مایند - بی کایند... با عنوان : اثربخشی همزمان کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی ... بخوانید :
با تغییر جوامع بشری، زنان نیز وارد عرصه اشتغال شده اند و خانواده های بسیاری وجود دارند که هر دو زوج شاغل می باشند. مسایل و مشکلات خانواده و کار، بخصوص در بین زوجین دوسر شاغل می تواند به یکدیگر انتقال بی مایند...ادامه مطلب
ما را در سایت بی مایند دنبال می کنید

نویسنده : مهندس نقوی بازدید : 3 تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 16:45

چکیده : بی مایند - بی کایند... با عنوان : تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر ... بخوانید :
این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیمشناختی هیجان دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان دوره اول متوسطه شهر اهواز انجام شد. جامعه آماری بی مایند...ادامه مطلب
ما را در سایت بی مایند دنبال می کنید

نویسنده : مهندس نقوی بازدید : 4 تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 16:45

چکیده : بی مایند - بی کایند... با عنوان : اثربخشی طرحواره درمانی بر سلامت روانی، نشخوار ذهنی ... بخوانید :
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر سلامت روانی، نشخوار فکری و احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی زنان مطلقه انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جام بی مایند...ادامه مطلب
ما را در سایت بی مایند دنبال می کنید

نویسنده : مهندس نقوی بازدید : 2 تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 16:45

چکیده : بی مایند - بی کایند... با عنوان : تأثیرآموزش ریاضی به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله ... بخوانید :
ریاضیات و آموزش آن نقش مهمی در توسعه عملکرد ذهنی و اجتماعی افراد دارد و در دنیای دیجیتالی کنونی، توجه ویژه به آموزش ریاضی بیش از پیش ضرورت پیدا می‌کند. در عین حال، مشکلات زیادی در عملکرد دانش‌آموزان د بی مایند...ادامه مطلب
ما را در سایت بی مایند دنبال می کنید

نویسنده : مهندس نقوی بازدید : 2 تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 16:45

چکیده : بی مایند - بی کایند... با عنوان : مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در ... بخوانید :
هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی اثربخشی برنامه موفقیت در مدرسه و مدیریت استرس بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در شهر اهواز می‌باشد. جامعه آماری این مطالعه کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر پا بی مایند...ادامه مطلب
ما را در سایت بی مایند دنبال می کنید

نویسنده : مهندس نقوی بازدید : 2 تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 16:45

چکیده : بی مایند - بی کایند... با عنوان : فراتحلیل اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت ... بخوانید :
هدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر رضایت زناشویی زوجین بود. روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل است، از این­رو با استفاده از پایگاه­های داخلی نسبت به یافتن و جمع&s بی مایند...ادامه مطلب
ما را در سایت بی مایند دنبال می کنید

نویسنده : مهندس نقوی بازدید : 3 تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 16:45

چکیده : بی مایند - بی کایند... با عنوان : کاربست تِئوری انتخاب بر افکار خودآیند منفی، آسیب ... بخوانید :
هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر کاربست تِئوری انتخاب بر افکارخودآیند منفی، آسیب عمدی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به کلینیک‌های درمانی شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از جا بی مایند...ادامه مطلب
ما را در سایت بی مایند دنبال می کنید

نویسنده : مهندس نقوی بازدید : 3 تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 16:45

چکیده : بی مایند - بی کایند... با عنوان : بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان ... بخوانید :
پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر شوش از شایستگی اجتماعی انجام شده است. این مطالعه از نوع کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. روش: برای گزینش مشارکت‌کنندگان دا بی مایند...ادامه مطلب
ما را در سایت بی مایند دنبال می کنید

نویسنده : مهندس نقوی بازدید : 3 تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 16:45

چکیده : بی مایند - بی کایند... با عنوان : اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ... بخوانید :
نظام تعلیم و تربیت نیز همانند سایر نظام‌ها دارای اصول و ویژگی‌های خاص خود است. یکی از ویژگی‌های اساسی و لاینفک آن ارزشیابی و ارائه بازخوردهای سودمند است، که به واسطه آن می‌توان به تعیین اهداف مهم آموز بی مایند...ادامه مطلب
ما را در سایت بی مایند دنبال می کنید

نویسنده : مهندس نقوی بازدید : 4 تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 16:45

چکیده : بی مایند - بی کایند... با عنوان : تحلیل تنش برشی در کانال های نیم سهموی بخوانید :
پیش بینی دقیق توزیع تنش برشی مرزی در کانالهای روباز در بسیاری از مسائل مهندسی نظیر طراحی کانالهای پایدار، محاسبات مربوط به افت انرژی و رسوب گذاری در کانال ها حائز اهمیت می باشد. مطالعات حاضر به بررسی بی مایند...ادامه مطلب
ما را در سایت بی مایند دنبال می کنید

نویسنده : مهندس نقوی بازدید : 3 تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 16:45